Vārda dienu šodien svin: Sofija, Taiga, Airita, Arita

Projektu nedēļas pasākumi

Skolēnu projektu darbs skolā ir viens no mācīšanās veidiem vai īpaša veida mācību darbs, kura izstrādāšanai nepieciešams laika posms konkrēta rezultāta iegūšanai.

Projektu nedēļas mērķis:
veicināt skolēnu prasmes un iemaņas projektēšanā un projekta īstenošanā, apgūt radošā darba pieredzi.

Projektu nedēļas uzdevumi:

rosināt pedagogus plašāk pielietot netradicionālas mācību metodes;
palielināt skolēna aktivitāti mācību vielas apguvē;
attīstīt skolēnu sadarbības prasmes ar citiem skolēniem un skolotājiem.

 

Projektu izstrādā visi 1.-9. klašu skolas skolēni.
Skolēni darbojas interešu darbnīcās kopā ar priekšmetu skolotājiem,
kur kopīgi strādā pēc vienas tēmas.

Projektu nedēļa 2019

Projektu nedēļa 2018./2019.m.g. no 11.02. līdz 15.02.

Projektu nedēļa 2018

Projektu nedēļa 2017./2018.m.g. no 12.02. līdz 16.02.

Projektu nedēļa 2017

Projektu nedēļa 2016./2017.m.g. no 13.02. līdz 17.02.

Projektu nedēļa 2016

Projektu nedēļa 2015./2016.m.g. no 15.02. līdz 19.02.

Karjera

Skaidr

Dziesmu svētki

222x98 3

Noderīgas saites

 

© 2021 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas