Vārda dienu šodien svin: Sofija, Taiga, Airita, Arita

Pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi Krāslavā

Silva
Silva

Pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumos darbojas pedagogi, kuriem rūp rezultāts.

Bērnudārza „Pīlādzītis” un Krāslavas pamatskolas sadarbība

Aprīlī Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” telpās notika pedagogu metodiskā diena „Āra nodarbības”, kas tika organizēta sadarbības projekta „Pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi starp skolām 2019. gadā” ietvaros (sadarbības partneris – Latviešu valodas aģentūra).

Par projektu Nr.8.3.1.1/16/I/002

Silva
Silva

Projekts “PIEREDZES APMAIŅAS UN SADARBĪBAS VEICINĀŠANASPASĀKUMI STARP SKOLĀM 2019. GADĀ”

(Pasākumus organizē ESF projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr.8.3.1.1/16/I/002) sadarbības partneris Latviešu valodas aģentūra)

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” un Krāslavas pamatskolas nodarbība pedagogiem

ĀRA NODARBĪBAS”

Mēŗķis: Pedagogi iepazīstas, dalās pieredzē, iepazīstinot ar Krāslavas pamatskolas un Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” darbību un pieredzi āra stundu un nodarbību metodikā; vienojas par nepieciešamo metodisko materiālu izstrādi āra stundu un nodarbību dienai 23.05.2019., pasākuma tēmu, uzdevumiem un Krāslavas novada sākumskolas klašu skolēnu un Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” sagatavošanas grupas izglītojamo piesaisti.

10.05. plkst. 12:30 – radošā darbnīca skolā skolotājiem, 4.klašu skolēniem kopā ar PII "Pīlādzītis" pedagogiem, gatavojot āra nodarbību - orientēšanas spēli Krāslavas pils parkā.
23.05. - āra stunda "Vasaras ieskandināšanas svētki Krāslavas pils parkā". Koncerts pasākuma dalībniekiem.

 

Projekta koordinatore – Skaidrīte Gasperoviča

 

Karjera

Skaidr

© 2021 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas