Vārda dienu šodien svin: Sofija, Taiga, Airita, Arita

Mācīšanās ārā

NORDPLUS projekta rokasgrāmata "Mācīšanās ārā" sk.šeit

Āra mācīšanās ir efektīva izglītības metode, turklāt tā ir pieejama ikvienam. Ir svarīgi āra mācīšanos piedāvāt augtā līmenī. Lai nodrošinātu kvalitāti, ir nepieciešama metodoloģija, kas būtu iedvesmas avots skolotājiem un kas rosinātu skolēnu, bērnudārza audzēkņu, kā arī pieaugušo vēlmi mācīties brīvā dabā. Āra mācīšanās rezultātā tiek pilnveidotas individuālās un sociālās komunikācijas prasmes un iemaņas, nostiprināta fiziskā un garīgā veselība, veidojas garīgā, sensorā un estētiskā apziņa, attīstītās audzēkņu paškontroles spējas un personīgā labsajūta. Ieguvumi, kas rodas āra mācīšanās procesā, ir acīmredzami, tomēr diemžēl Latvijā un Lietuvā āra mācīšanās metodes netiek plānveidīgi iestrādātas mācību plānā un izmantotas sociālo prasmju pilnveidē, zināmā mērā tas notiek Somijā. Tādēļ projekta mērķis bija izrauties no ierastās klases telpas komforta zonas un izzināt, pieredzēt un piedāvāt tik pieejamās, bet tik maz izmantotās āra mācīšanās priekšrocības.Kāpēc nepieciešama mācīšanās ārā?

1. Skolēniem ir iespēja atrasties vidē.

2. Āra darbs dod iespēju skolēniem attīstīt zināmas iemaņas, kuras var noderēt ne tikai mācību procesā, bet arī tālākajā dzīvē, piemēram, informācijas vākšana un tās apstrāde, kā arī prasmes strādāt vienoti, iekļauties grupā, kas šobrīd ir ļoti aktuālas mūsdienu pasaulē.

3. Ar āra nodarbību palīdzību skolēns jau skolas laikā saskaras ar reālās pasaules problēmām, iesaistoties pētījumos, kas ir nozīmīgi kā turpmākajiem atbildības uzņēmējam demokrātiskā sabiedrībā, sekmējot viņa attīstību par personību, kas ir spējīga patstāvīgi pieņemt lēmumus.

4. Izmantojot āra pētījumu pieredzi, tiek iegūtas padziļinātas zināšanas konkrētajā mācību priekšmetā. Kā loģisks turpinājums vienkāršākajām āra nodarbībām var sekot zinātniskie pētījumi un eksperimenti.

5. Tikai tiešā saskarsmē ar vidi skolēni var attīstīt apziņu un iegūt zināšanas par apkārtējo pasauli ap viņiem, izkopt nepieciešamās iemaņas un sekmēt pasaules attīstības progresu.

6. Jauninājumi un dažādi iespaidi āra nodarbību laikā kļūst par neaizmirstamiem notikumiem un paliek atmiņā uz ilgu laiku [Hacking, 1992].

http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20423&chapterid=5150 

 

 

Karjera

Skaidr

Dziesmu svētki

222x98 3

Noderīgas saites

 

© 2021 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas