Vārda dienu šodien svin: Sofija, Taiga, Airita, Arita

Vispārīga informācija

2019./2020.m.g.

Krāslavas pamatskolā šogad: mācās 387 skolēni (uz 02.09.2019.)

ir 20 klašu komplekti

 strādā 39 skolotāji 

19 tehniskie darbinieki

7 virtuves darbinieki

SKOLAS PRIORITĀRĀS JOMAS

Mācīšana un mācīšanās

Skolēnu mācīšanās darba organizācija

Mērķis:

Organizēt mācību darbu pēctecīgi un saskaņoti no pirmsskolas līdz pamatskolai:
- kompetences;
- lietpratība


Atbalsts skolēniem

Mūsdienīga un daudzdimensionāla mācību vide

Mērķis:

Attīstīt mūsdienīgu un  daudzdimensionālu mācību vidi sadarbības un inovāciju potenciālam:
- mobilo tehnoloģiju pieejamība daudzpusīgam mācību procesam;
- iestādes projektu īstenošana.


 Skolas vide

Piederības apziņa un lepnums par skolu, pilsētu, novadu un valsti

Mērķis:

Gatavoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, sadarbojoties ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem.


 Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Skolas vadības kontrole un vērtēšana

Mērķis:

Skolas vadībai sadarbībā ar pedagoģisko un tehnisko personālu, iesaistot vecākus, analizēt darbu un veicināt pašvērtēšanas procesu.

 

Skolas darbinieku iesaistīšanās vērtēšanas procesā

Mērķis:

Veikt skolas darba pašvērtējumu visos  līmeņos, iesaistot vecākus un novada domes pārstāvjus.

Karjera

Skaidr

Dziesmu svētki

222x98 3

Noderīgas saites

 

© 2021 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas